Refakat Politikamız ve Refakatçi Kuralları
10 Mart 2022

REFAKAT POLİTİKAMIZ

Tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; mevzuatın ve hastanemizin imkanlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu doktorun uygun görmesine bağlı olarak, hastanın refakatçi bulundurma hakkı vardır. Bu hakkın nasıl ve ne zaman kullanılacağı hastanemizde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Hastanızın sağlığı açısından bu konuda bize yardımcı olmanızı ve hastanemizin refakatçi politikası çerçevesinde belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde hastanıza refakat etmeniz gerektiğini önemle belirtmek isteriz.

 
  HASTA 
  REFAKAT KURALLARI


  1.Hastaya refakatçi gerekliliği doktor tarafından belirlenir ve refakat bir kişiyle sınırlıdır.

  2.Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder.

  3.Refakatçiler kat sekreterliğinin vereceği kimlik kartını üzerinde taşımalıdır.

  4.Refakatçi değişimleri ziyaret saatlerinde yapılabilir. Bunun dışında gün içinde refakatçi değiştirilemez.

  5.Refakatçi vizit ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.

  6.Hasta odalarında diğer hastaları rahatsız edici davranışlarda bulunulmamalıdır.

  7.Hasta odalarında yemek saatleri dışında yemek yenilmeyecek dışarıdan yemek istenilmeyecektir.

  8.Hasta odalarındaki yemek saatleri dışında yemek yenilmeyecek dışarıdan yemek istenilmeyecektir.

  9.Buzdolaplarına kötü koku yayacak gıdalar bırakılmayacaktır.

  10.Refakatçi ziyaret kurallarına uyulmadığında ziyarete gelenleri uyarmakla yükümlüdür.

  11.Refakatçilerin servis koridorlarında gezinmeleri, telefon görüşmeleri yapmaları yapmaları, yüksek sesle konuşmaları yasaktır.

  12.Telefon ve diğer refakatçilerle görüşmeler servis dışındaki ana koridorlarda yapılacaktır.

  13.yüksek sesle televizyon izlemek 2 ve 3 kişilik odalarda Akşam 21.00 dan sonra televizyon izlemek ve odada telefon görüşmesi yapmak yasaktır.

  14.Bazı servislerde refakatçi uygulaması yoktur.(Psikiyatri, Yanık Ünitesi ve Yoğun Bakımlar)

  15.Bu  ana kurallar dışında her servisin ya da hastanın durumuna göre özel refakatçi kuralları oluşturulabileceği unutulmamalıdır. Refakatçi hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır.